جدیدترین خبرهای «لیر ترکیه»

اصفهان آهن ۱
آهن ملل
جدیدترین خبرهای «لیر ترکیه»
قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 820 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 22 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 830 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 21 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 810 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 20 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 830 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 19 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 840 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۳۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 16 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 810 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۳۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 13 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 840 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۳۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 12 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 820 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۲۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 820 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۲۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 840 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۲۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 780 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۲۰۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 5 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 800 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۱۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403 با قیمت روز گذشته و با نرخ هزار و 790 تومان اعلام شد.
کد خبر: ۵۶۱۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه یک خرداد 1403 با 20 تومان کاهش با قیمت هزار و 770 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۱۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 با 70 تومان کاهش با قیمت هزار و 790 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۱۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 با 10 تومان افزایش با قیمت هزار و 780 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۰۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 با ده تومان کاهش با قیمت هزار و 830 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۰۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 با ده تومان کاهش با قیمت هزار و 850 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۰۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

لیر ترکیه امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 با قیمت هزار و 870 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۰۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ با قیمت هزار و ۹۰۵ تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۵۹۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲