شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - June 03 2023

جدیدترین خبرهای «طلای 18 عیار»

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۶۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۵۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۸۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۴ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۲۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۲۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۱۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۱۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۱۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۰۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۹۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۹۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱