جدیدترین خبرهای «نرخ طلا»

اصفهان آهن ۱
آهن ملل
جدیدترین خبرهای «نرخ طلا»
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود
کد خبر: ۵۵۸۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۷۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۷۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۵ فروردین ماه

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۵ فروردین ماه

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۶۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۶۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۵۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۵۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۵۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۳۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۵۲۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

قیمت سکه و طلا امروز ۳ بهمن ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز ۳ بهمن ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۸۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۷۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۷۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۳۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۶۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۴۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۴۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۴۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۷ آذر۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۷ آذر۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۴۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۳۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم بر اساس نرخ اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
کد خبر: ۴۷۸۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲