اصفهان آهن ۱
آهن ملل
جدیدترین خبرهای «نیم سکه»
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۱۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۰۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۰۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۲۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۹۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۴ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۵۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۵۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۴۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۴۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱