اصفهان آهن ۱
آهن ملل
جدیدترین خبرهای «اونس جهانی طلا»
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۴۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

قیمت سکه و طلا  امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۸۵۰تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۳۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۰۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۹۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۵۲۹۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۵۹۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۵۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۵۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۳۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۲۰۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۲۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۱۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۱۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۰۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۰۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۹۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۹۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۸۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۸۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۸۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۸۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰