پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱ - September 29 2022

جدیدترین خبرهای «اخبار نرخ ارز»

قیمت یورو در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۹,۸۳۱ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۵۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۱۰۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

قیمت یورو در بازار آزاد با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۵۷۵ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۲۵۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

قیمت درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۴۱۸ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۸ تومان افزایش، ۳۱,۶۳۰ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۷۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۲۷۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

قیمت لیر ترکیه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳,۱۱۰ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۲ تومان کاهش، ۳۱,۲۴۱ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۰۳۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۲۷ تومان کاهش، ۳۱,۵۷۶ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قیمت دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۶۰ تومان کاهش، ۲۷,۲۳۰ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قیمت لیر ترکیه با کاهش ۳.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۱۸۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۹ تومان افزایش، ۳۱,۹۱۱ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۲۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۵۶۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۸۲ تومان کاهش، ۳۱,۸۴۲ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۳۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۸۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۵۱۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۳۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

قیمت یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۶۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳۲,۱۵۷ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۳۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

قیمت دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۴۰ تومان کاهش، ۲۷,۸۴۰ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۳۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

ایسنا نوشت: یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان پیشنهادهایی به دولت برای مدیریت بازار ارز، گفت: سرنوشت قیمت ارز تا پایان سال‌جاری به مشخص شدن تکلیف برجام بستگی دارد.
کد خبر: ۴۳۳۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۵