جدیدترین خبرهای «قیمت لیر»

آهن ملل
اصفهان آهن ۱
جدیدترین خبرهای «قیمت لیر»
قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 30 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 740 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۷۱۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 740 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۷۰۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 23 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 760 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۷۰۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 20 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 810 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۹۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 19 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 830 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۹۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 18 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 830 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۹۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 17 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 850 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۹۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 16 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 840 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۹۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 13 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 860 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۸۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 12 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 900 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۸۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز دوشنبه 11 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 900 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۸۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 10 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 890 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۷۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 9 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 870 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۷۷۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 3 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 820 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۶۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه 2 تیر 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 800 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۶۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 830 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۵۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 29 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 820 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۵۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 27 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 800 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۵۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 820 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز سه شنبه 22 خرداد 1403 تا این لحظه با نرخ هزار و 830 تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲