شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - June 03 2023

جدیدترین خبرهای «سکه تمام بهار آزادی»

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۶۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۹۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۷۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۶۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۵۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۴۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۴۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۱۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۱۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۱۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱

امروز یکشنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می رسد.
کد خبر: ۴۹۵۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷