جدیدترین خبرهای «طلا و جواهرات»

آهن ملل
اصفهان آهن ۱
جدیدترین خبرهای «طلا و جواهرات»
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۴۲۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۶۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۵۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۵۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۵۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۰۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۰۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۵۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۴۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۴۰۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۵۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۰۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۹۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۴ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۵۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۱

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۱

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۰۵۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷