اصفهان آهن ۱
آهن ملل
جدیدترین خبرهای «طلای 18عیار»
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۵۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران ۲۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۳۵۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۴۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۳۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۸ میلیون و ۲۰۰ تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۲۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۲۱۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۲۷ میلیون تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۸۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۷۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۶۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۶۶۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۵۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۴۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۳۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲

امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به قیمت ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
کد خبر: ۵۱۰۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۷