جدیدترین خبرهای «قیمت طلا دست دوم»

آهن ملل
اصفهان آهن ۱
جدیدترین خبرهای «قیمت طلا دست دوم»
قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه 31 تیر 1403 با رقم سه میلیون و 323 هزار و 877 تومان تومان معامله شد.
کد خبر: ۵۷۱۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

قیمت طلا دست دوم امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز دوشنبه 18 تیر 1403 با 26 هزار و 651 تومان کاهش، از زمان بازگشایی معامله شد.
کد خبر: ۵۶۹۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه 17 تیر 1403 با چهار هزار و 100 تومان افزایش، از زمان بازگشایی معامله شد.
کد خبر: ۵۶۹۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

قیمت طلا دست دوم امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز چهارشنبه 13 تیر 1403 با نه هزار و 340 تومان افزایش، از زمان بازگشایی معامله شد.
کد خبر: ۵۶۸۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

قیمت طلا دست دوم امروز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز شنبه 26 خرداد 1403 با 40 هزار و 91 تومان افزایش، از زمان بازگشایی معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

قیمت طلا دست دوم امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403 با 15 هزار و 945 تومان افزایش، از زمان بازگشایی معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

قیمت طلا دست دوم امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز سه شنبه 22 خرداد 1403 با 6 هزار و 833 تومان کاهش، از زمان بازگشایی معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

قیمت طلا دست دوم امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

قیمت طلا دست دوم امروز دوشنبه 21 خرداد 1403 با 23 هزار و 918 تومان کاهش، از زمان بازگشایی معامله شد.
کد خبر: ۵۶۴۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱