جدیدترین خبرهای «اخبار نرخ ارز»
چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - October 27 2021
جدیدترین خبرهای «اخبار نرخ ارز»
یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۸۱ تومان کاهش، ۳۱,۸۶۵ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۶۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۴۵۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۶۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۳ تومان افزایش، ۳۱,۹۵۳ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۵۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۴۵۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۳۸ تومان افزایش، ۳۱,۷۷۹ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۵۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۶۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۳۷۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

قیمت یورو در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲۹,۸۳۱ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۵۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۱۰۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

قیمت یورو در بازار آزاد با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۵۷۵ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۲۵۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۵۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

قیمت درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۴۱۸ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۹۸ تومان افزایش، ۳۱,۶۳۰ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۸۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۷۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۲۷۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

قیمت لیر ترکیه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳,۱۱۰ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۲ تومان کاهش، ۳۱,۲۴۱ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

قیمت دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۳۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۰۳۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۲۷ تومان کاهش، ۳۱,۵۷۶ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قیمت دلار در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۶۰ تومان کاهش، ۲۷,۲۳۰ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

قیمت لیر ترکیه با کاهش ۳.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۱۸۰ تومان معامله شد.
کد خبر: ۴۳۴۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

قیمت یورو در بازار آزاد در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۹ تومان افزایش، ۳۱,۹۱۱ تومان نرخ گذاری شد.
کد خبر: ۴۳۴۱۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

جدیدترین اخبار
دیگران چه می‌خوانند؟
بحث کنید
پرطرفدارترین