جدیدترین خبرهای «تاریخ معاصر»

آهن ملل
اصفهان آهن ۱
جدیدترین خبرهای «تاریخ معاصر»
نطق طوفانی همسر شهید رجایی در مخالفت با ازدواج موقت از تریبون مجلس

نطق طوفانی همسر شهید رجایی در مخالفت با ازدواج موقت از تریبون مجلس

روزنامه اعتماد نوشت: در سال ۱۳۶۹ عاتقه صدیقی، نماینده وقت تهران در مجلس سوم، طی نطق پیش از دستور مخالفت خود را با کلیه محورهای سخنانی که آن روزها در ترویج ازدواج موقت بیان می‌شد، مطرح کرد.
کد خبر: ۵۶۴۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲