بررسی نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی و رانندگی - سایت خبرگزاری وانا |vana news agency
شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - August 24 2019
علائدین دو
رسپینا
کد خبر: ۲۸۲۴۱۵

بررسی نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی و رانندگی

تاریخ انتشار :۱۱:۲۹ - ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
به گزارش وانانیوز، 

در این مطلب چند نکته از نکات مهم آیین نامه و نمونه سوالات آیین نامه اصلی رانندگی مربوطه را بررسی میکنیم ، حهت قبولی راحت تر در آزمون آیین نامه اصلی با ما همراه باشید:

وسایل نقلیه ی امدادی که مجاز به داشتن چراغ گردان یا آژیر خطر ویژه میباشند ، تنها هنگامی که برای انجام ماموریت های مهم و فوری در حرکتند ، باید از انها استفاده کنند .همچنین وسایل نقلیه ی انتظامی و امدادی تا حدودی که موجب بروز تصادف نشوند ، مجاز به انجام اعمال زیر میباشند :

1 : توقف در محل ممنوعه

2 : تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسیله ی نقلیه ی دیگر

3 : عبور از طرف چپ راه و همچنین دور زدن در نقاط ممنوعه

4 : گذشتن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن علائم دیگر ایست ، مشروط به اینکه از سرعت وسیله ی نقلیه در این گونه محل ها تا حداقل امکان  کاشته شود .

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ها و توقف انها روی پیاده رو ها ممنوع است .

در راه های یک طرفه رانندگان وسیله ی نقلیه باید در جهت و مسیر مجاز عبور کنند و حرکت بر خلاف مسیر تعیین شده به هر شکل ممنوع است .و در را ه های یک طرفه برای گردش به چپ رانندگان موظفند وسیله ی نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس گردش کنند .

در راه هایی که عبور وسایل نقلیه ی کند رو مجاز اعلام گردیده ، رانندگان این گونه وسایل نقلیه در هر حال باید از اولین خط عبور سمت راست یا محل هایی که برای عبور انها تعیین شده حرکت نمایند .

نمونه سوالات آیین نامه اصلی

سوال 1 : زمانیکه رانندگان چراغ های بزرگ را روشن و خاموش میکنند برای شما به چه معناست ؟

الف : به شما حق تقدم میدهند

ب : شما را از وجود خود مطلع میکنند

ج : به شما اطلاع میدهند که وسیله ی شما دارای نقص و اشکال است

د : به شما اطلاع میدهند که گشت پلیس در جاده حضور دارند

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 2 : قصد وارد شدن به خیابان فرعی را دارید ، افراد پیاده شروع به عبور از یک سوی خیابان به سوی دیگر کرده اند ، چکار باید انجام دهید ؟

الف : توقف کرده و به آنان اجازه ی عبور میدهید

ب : با دست اشاره میکنید تا عبور کنند

ج : بوق زده و عبور کنید

د : به حرکت ادامه داده و با فاصله ی زیادی از مقابل آنها عبور کنید

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 3 : در هنگام رانندگی در صورت برخورد به موارد اضطراری کدامیک از اقدامات زیر را بی بایست انجام دهید ؟

الف : بلافاصله ترمز کرده و ماشین را به سمت کنار هدایت میکنیم

ب : به اعصاب خود مسلط شده و با هر دو دست فرمان را میگیریم تا اتومبیل را به سمت کنار جاده هدایت کنیم

ج : ترمز ناگهانی نگرفته و با نگه داشتن هر دو دست بر فرمان سریع و ایمن گردش کرده و از جاده خارج میشویم

د : بلافاصله راهنما زده و با کم کردن سرعت اتومبیل را به سمت راست هدایت میکنیم

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 4 : فاصله ی مناسب از جدول هنگام پارک چقدر است ؟

الف : 1 متر از جلو - نیم متر از عقب - 45 سانت از جدول

ب : نیم متر از جلو -1 متر از عقب - 40 سانت از جدول

ج : 1 متر از جلو - 1 متر از عقب - 45 سانت از جدول

د : 1 متر از جلو - نیم متر از عقب - 40 سانت از جدول

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 5 : روش یک طول اتومبیل یعنی چه ؟

الف : به ازای هر 15 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ایی به اندازه ی یک طول اتومبیل ( حدود 6 متر ) نیاز است

ب : به ازای هر 30 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ایی به اندازه ی 2 طول اتومبیل (حدود 6 متر ) نیاز است

ج : به ازای هر 45 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ایی به اندازه ی 3 طول اتومبیل (حدود 6 متر ) نیاز است

د : به ازای هر 60 کیلومتر در ساعت سرعت فاصله ایی به اندازه ی 4 طول اتومبیل (حدود 6 متر ) نیاز است

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 6 : نحوه ی گرفتن صحیح فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است ؟

الف : با یک دست فرمان و با دست دیگر فرمان را میگیریم

ب : با هر دو دست و از خارج فرمان را میگیریم

ج : با یک دست خارج فرمان و با دست دیگر داخل فرمان را میگیریم

د : با هر دو دست محکم فرمان را در پایین نگه میداریم

جواب : گزینه ی ب

 

سوال 7 : ترتیب کدام یک از پاسخ های زیر برای روشن کردن اتومبیل صحیح است ؟

الف : خلاص کردن دنده ، تنظیم صندلی ، بستن کمربند، روشن کردن

ب : تنظیم آینه ها ، خلاص کردن دنده و روشن کردن

ج : گرفتن کلاچ ، خلاص کردن دنده و روشن کردن

د : هیچکدام

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 8 :جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ایی پلاک اتومبیل ها را بخوانید ؟

الف : از فاصله ی 15 متری

ب : از فاصله ی 10 متری

ج : از فاصله ی 20 متری

د : از فاصله ی 25 متری

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 9 : مفهوم تابلوی زیر کدام است ؟

بررسی نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی و رانندگی

الف : آزادراه

ب : پایان راه

ج : خیابان اصلی

د : گذرگاه

جواب : گزینه ی الف

 

سوال 10 : وجود تابلویی به شکل زیر در جاده به چه معناست ؟

بررسی نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی و رانندگی

الف : تنها باید با سرعت مشخص شده در تابلو رانندگی کنید

ب : سرعت مذکور حداقل سرعتی است که توصیه میشود

ج : نباید از سرعت نشان داده شده در تابلو تجاوز کنید

د : سرعت مذکور برای شرایط مختلف جاده و آب و هواست

جواب : گزینه ی د

 

سوال 11 : مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

بررسی نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب راهنمایی و رانندگی

الف : تقاطع خطرناک

ب : فرعی به اصلی

ج : تقاطع

د : تقاطع فرعی و اصلی

جواب : گزینه ی د

 

سوال 12 : تابلوهای راهنمایی که فرمانی صادر میکنند به چه شکل است ؟

الف : مستطیل با حاشیه ی قرمز

ب : مثلث با حاشیه ی قرمز

ج : دایره با حاشیه ی قرمز

د : مستطیل فلش دار با حاشیه ی قرمز

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 13 : در خیابان یکطرفه به سمت راست میپیچد خود را در چه موقعیتی قرار میدهید ؟

الف : تنها در قسمت چپ خط وسط قرار بگیرید

ب : در باند سمت چپ قرار بگیرید

ج : در باند سمت راست قرار بگیرید

د : در هر باندی امکان دارد

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 14 : در صورت کشیدن یدک و یا باری که از ماشین بیرون زده است با چه چیزی باید دیگر رانندگان را متوجه کرد ؟

الف : پرچم قرمز انتهای یدک

ب : چراغ قرمز رنگ یدک

ج : پرچم سفید به ابعاد 50 سانتی متر مربع

د : پرچم زرد و چراغ خطر

جواب : گزینه ی ج

 

سوال 15 : وسایل نقلیه ی امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از علائم (آژیر ) میباشد ؟

الف : هنگام خطر

ب : هنگام انجام ماموریت فوری و مهم

ج : همه مواقع

د : گزینه ی الف و ج

جواب : گزینه ی ب

 

چند نکته ی دیگر :

در خیابان ها  و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین ) استفاده شود .

هنگامی که چراغ ها باید روشن باشند ، اگر چند وسیله نقلیه متصل به هم حرکت کنند ، روشن کردن چراغ هایی که با توجه به محل نسبشان پوشیده میشوند ضرورت ندارد ولی در هر حال چراغ های جلوی وسیله اولی و چراغ های عقب وسیله ی آخری باید روشن باشد .

استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است ، مگر در مواردی که به موجب ایین نامه مجاز باشد .

چراغ های جلوی وسایل نقلیه ایی که در شانه ی راه ( به استثنای آزادراه و بزرگراه ) توقف مینمایند با دیدن حرکت وسیایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله ی نقلیه ، چراغ های کوچک و جانبی را روشن نماید.

فاصله ی مناسب در پارک دوبل : فاصله ی مناسب 1 متر از خودروی جلو ، 1 متر از خودوی عقب و 45 سانتی متر از جدول است .پس از پارک نمودن باید ترمز را کشیده و خودرو را در وضعیت دنده قرار دهید .

http://سوالات-آیین-نامه.com


روی خط سایت
رسپینا - پهنای باند اختصاصی
تبلیغات
آخرین اخبار
ازدست ندهید
پربازدید
تیتر پلاس

صادرات خبر
سپه
آژانس هواپیمایی علائدین
آسیاتک۳